Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Иргэний танхим


нийт 15

"Төлөөлөгчийн өдөрлөг"-өөр гэр нь шатсан гэр бүлд төлөөлөгчид гэр олгов.

2018-05-03 29
2018 оны 04 сарын 22-ны өдөр цахилгааны гэмтлээс болж гэрээ гал түймэрт алдсан залуу гэр бүл Г.Оросоо, н.Нацагдулам нарт 2018 оны 05 сарын 3-ны өдөр Замын-Үүд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид хамтран өргөө цагаан гэр гардуулан өглөө. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай

"Номтой Замын-Үүд"

2014-11-19 48
Орон нутгийн иргэдийг соён гэгээрүүлэхэд чиглэгдсэн

"ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭГ ДОРООС"

2014-11-19 35
Байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хүрч очин үйлчлэх тухайд

Иргэний танхим

2014-11-19 29
Хэлэлцүүлэг сургалт, сурталчилгааны ажлуудын тухайд
khural.mn

Мөрдөстэй бүсгүйчүүд

2014-11-19 28
Сум орон нутгийн онцлогыг тусгасан сурталчилан алдаршуулах зорилготой
khural.mn

Дорноговийн мэдээ сонины захиалга

2014-11-19 30
Орон нутгийн иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэх

Иргэдийн оролцоо ба Иргэний танхим

2014-11-19 33
Замын-Үүд сумын 3 багийн хэсгийн ахлагч нарт чиглэгдсэн

Сургалт сурталчилгаа

2014-11-19 29
ТВ хичээл

Архигүй Замын-Үүд

2014-11-19 28
Хэлэлцүүлэг

Мэдээллийн самбар байрлууллаа

2014-10-17 26
Замын-Үүд сумын ИТХ-аас байгууллага, ААН-үүдэд мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх зорилгоор 60 ширхэг самбарыг санаачлан, хийлгэж байрлуулсан. 14 хоног тутамд мэдээллийг сольж тогтмол ажиллуулж байна.

Замын-Үүд сумын ИТХ-ын дэргэдэх ”ИРГЭНИЙ ТАНХИМ” мэдээлж байна

2014-10-17 35
Сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр: 1. Даатгалын хуулиар иргэдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Нийгмийн даатгал”-тай хамтран TV хичээл зохион байгуулсан. 2. Төсвийн тухай шинэ хуулиар хэсгийн ахлагч нарт болон, багийн иргэдийн нийтийн хурлууд дээр хууль зүйн тасагтай хамтран сургалт зохион байгуулсан.
khural.mn

Замын-Үүд сумын ИТХ-ын дэргэдэх ”ИРГЭНИЙ ТАНХИМ”

2014-10-17 25
Замын-Үүд сумын ИТХ–ын дэргэдэх иргэний танхим нь 2013.01.30-нд нээлтээ хийж, иргэний танхимынхаа журам, зорилго, зорилтоо иргэддээ танилцууллаа. Иргэний танхимынхаа тохижилтонд анхаарч шинээр 4 ширхэг самбар хийлгэж тавьсан. Энэ хугацаанд нийт 6 хэлэлцүүлэг, 6 сургалтыг зохион байгуулж байгууллага, ААН, иргэдтэйгээ хамтран ажиллалаа.

Хүнсий аюулгүй байдал болон тамхины хяналтын тухай хууль

34
ЗДТГ-ын хууль зүйн тасаг, мэргэжлийн хяналтын тасагтай хамтран зохион байгуулсан

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 377
184 / 49%
70 / 19%
61 / 16%
33 / 9%
29 / 8%