Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ИТХ-ын хуралдааны тогтоол


нийт 43

khural.mn

ИТХ-ын 2 дугаар хуралдааны тогтоол

2020-12-09 37
ИТХ-ын 2 дугаар хуралдааны тогтоол

ИТХ-ын 1 дүгээр хуралдааны тогтоол

2020-11-02 37
ИТХ-ын 1 дүгээр хуралдааны тогтоол

ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдааны тогтоол

2020-09-24 28
ИТХ-ын 14 дүгээр хуралдааны тогтоол

ИТХ-ын 13 дугаар хуралдааны тогтоол

2020-05-22 28
ИТХ-ын 13 дугаар хуралдааны тогтоол

Эрх шилжүүлэх тухай

2017-04-07 36
2017.02.16 Дугаар 04/02

Эрүүл мэндий зөвлөл байгуулах тухай

2017-04-07 37
2017.02.16 Дугаар 04/02

Журам батлах тухай

2017-04-07 32
2017.02.16 Дугаар 04/03 Журам батлах тухай

Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай

2017-04-07 41
2017.02.16 Дугаар 04/01 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай

Журам батлах тухай

2016-12-24 38
2016 оны 12 сарын 14 өдөр Журам батлах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 377
184 / 49%
70 / 19%
61 / 16%
33 / 9%
29 / 8%