Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Шилэн данс


нийт 19

Сумын 2016 оны орон нутгийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2016-12-24 39
2016 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 12 Сумын 2016 оны орон нутгийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Сумын 2017 оны орон нутгийн төсөв батлах тухай

2016-12-24 48
2016 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 11 Сумын 2017 оны орон нутгийн төсөв батлах тухай

2016 оны 11 сарын 28 Дугаар 08 Сумын 2016 оны орон нутгийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2016-12-24 39
Сумын 2016 оны орон нутгийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Зардал гаргах тухай

2016-01-10 37
2015 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 29

Зардал гаргах тухай

2016-01-10 40
2015 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 28

Хөрөнгө худалдан авах тухай

2016-01-10 34
2015 оны 12 сарын 10 өдөр Дугаар 27

Зардал гаргах тухай

2016-01-10 36
2015 оны 12 сарын 10 өдөр Дугаар 25

Зардал гаргах тухай

2016-01-10 34
2015 оны 12 сарын 10 өдөр Дугаар 26

Зардал гаргах тухай

2016-01-10 36
2015 оны 12 сарын 14 өдөр дугаар 30
khural.mn

Санхүүжилтийн 09-р сарын мэдээ

2015-10-12 35
Санхүүжилтийн 9-р сарын мэдээ

Шилэн данс

2015-05-07 31
ИТХ-н санхүүжилтийн 4 дугаарын сарын мэдээ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2015-01-07 26
Замын-Үүд сумын 2015 оны төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний сар улирлын хуваарь

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 377
184 / 49%
70 / 19%
61 / 16%
33 / 9%
29 / 8%