Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ

Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 31 төлөөлөгчтэй үүнээс 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд ажлын албаны дарга, гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, жолооч гэсэн 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хурлын дэргэд 5 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: 1. Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 2.Санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 3.Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо 4.Нутгийн захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал эрхэлсэн хороо 5.Олон нийттэй харилцах асуудал эрхэлсэн хороодууд өөрсдийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хүн ам

2014-10-16

Замын-Үүд нь 13768 суурин хүн ам, 4083 өрхтэй, хүн ам 2009 оныхоос 111.2 %-иар , өрх 113.6 %-иар өссөн. Замын-Үүдэд оршин суугчдын нөхцөл байдал нь түр оршин суугч, албан томилолтоор шилжин ажиллагсад, улирлын байдлаар ажил эрхлээд буцдаг хүн ам ихтэй.


1997-2003 оны хүн ам зүйн судалгаа

Д/д Үзүүлэлтүүд Онууд
1997 1998 1999 2000 2001 2002


Нэг: Хүн ам зүй
1. Нийт хүн ам 3514 2916 6071 6127 6253 6681
2. Нийт өрх 962 252 1286 1385 1559 1634
3. Түр оршин суугч 701 819 903 964 1304 1536
4. 0-15 насны хүүхэд 1314 1513 2171 1121 2345 2377
5. 16-59 насны хөдөлмөрийн  насны хүн ам 2100 2500 3782 4881 3764 4166
6. 60 ба түүнээс дээш өндөр настан 100 110 118 125 144 138


2003-2008 оны хүн ам зүйн судалгаа

Д/д Үзүүлэлтүүд Онууд
2003 2004 2005 2006 2007 2008


Нэг: Хүн ам зүй
1. Нийт хүн ам 7112 7763 8353 9665 9808 11527
2. Нийт өрх 1852 2068 2344 2656 2916 3313
3. Түр оршин суугч 1654 1750 1970 2300 1027 328
4. 0-15 насны хүүхэд 2558 1180 2783 3274 5790 3405
5. 16-59 насны хөдөлмөрийн  насны хүн ам 4386 3224 5447 6246 7029 7786
6. 60 ба түүнээс дээш өндөр настан 168 270 123 145 205 214


Хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөв
Тухайн аймаг сумын хөгжил нь оршин суугаа хүн амаас шууд хамааралтай байдаг. Иймд Замын-Үүд сумын нийт хүн амын хэтийн төлөвийг ердийн болон нийгмийн өөрчлөлт, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, төрөлт нас баралт, ажиллах хүчний тоо, нэн шаардлагатай байгаа ажлын байрны тоо зэрэгтэй уялдуулан газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжих 21 жилийн буюу 2009-2030 он хүртэлх хугацаанд тооцож гаргав.  2030 оны түвшинд Замын-Үүдийн хүн ам 23000 орчим хүн амтай болж өсөх ба 5800 орчим өрхтэй болох тооцоог гаргасан.

Үзүүлэлт

2009-2015 он

2016-2022 он

2023-2030 он

1

Хүн амын өөрчлөлт

12834

17524

22884

2

Төрөлт

366

398

434

3

Нялхсын эндэгдэл

19

19

19

4

Нас баралт

83

90

98

5

Хүн амын цалингийн өөрчлөлт

260

281

305

6

Эдийн засгийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ажлын хүч

9656

11291

13159

8

Нэмэгдэл ажлын хүчний шаардлага

281

326

378

9

Замын-Үүд суманд шаардлагатай ажлын хүч

67

73

25

10

Ажиллах хүчний тэнцвэр

-214

-253

-353

11

Сумаас гарч явж байгаа ажлын хүч

-107

-127

-177

12

Сумаас гарч байгаа хүн ам

-268

-380

-508

 

Нийт хүн ам

13102

17904

23392

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 377
184 / 49%
70 / 19%
61 / 16%
33 / 9%
29 / 8%